ROSESGUIDE

ROSESGUIDE
MI WEB

viernes, 30 de enero de 2009

POEM

The earth turned to bring us closer

It turned on iself and in us...

until it finally brought us

togehter in this dream


miércoles, 28 de enero de 2009

TFC. Estructura de l'exposició


1. Obertura


• Salutació al auditori


Moltes gràcies Doctors per les seves amables paraules de presentació i bon dia a tots Senyores i Senyors.
Després d'haver escoltat la bona defensa del treball del meu predecessor, crec que el llistó ha quedat molt alt.


• Presentació d’un mateix


Pels que no em coneguin, dir-los que em dic Juan XXXXXX XXXXXX i sóc possiblement un dels alumnes de més edat que hagi tingut la Facultat de Turisme fins al moment. Segur almenys que des que és Facultat de Turisme.

He passat aquí tres anys amb un envejable entusiasme i crec que va arribar el moment de celebrar aquests anys passats al costat de tantes persones, rostres, ensenyaments i situacions.


2. Cos de l’exposició


• Indicació del tema de l’exposició i breu resum del contingut de la mateixa.


Vull aprofitar l'oportunitat que em brinda la defensa del TFC per a dir-los que estic aquí aquest matí amb una ferma convicció, la d'intentar defensar el paper que tenen les loteries en el món del turisme i el seu aprofitament en el descobriment i creació de negoci i les oportunitats que a nivell personal o d'empresa es poden obrir en aquest camp.

Com els membres del tribunal i el meu tutor ja ho coneixen, desitjo fer-los partícips del títol del contingut del meu TFC a la resta dels presents en aquesta sala. El títol és el següent:

“El producte LOTERIA permet fixar uns objectius de comercialització de serveis i enriquiment per al poble i la seva zona de influencia? El cas de SORT”
a) És un treball pràctic i obert
b) El món de les loteries i del turisme


• Motius pels que s’ha elegit el tema.


Una vegada... passant a 40 quilòmetres de Sort de camí a Andorra, la meva dona em va plantejar la següent pregunta: Creus que val la pena anar a visitar aquest poble que surt tant en la TV per això de la loteria?


• Metodologia utilitzada


a) Lectures
b) Enquestes
c) Entrevistes
d) Fotos
e) Viatge a Sort


• Explicació de l’estructura de l’informe.


a) Es poden utilitzar les loteries:
• com atracció per als visitants?
• com relació causa - efecte en el màrqueting?
• com contractes publicitaris entre les parts?
• com una part del turisme electrònic?
• com destinacions turístiques?
b) La recollida presencial de la loteria te incidència en l’ enriquiment del territori?
c) Lototurismo esdevé un canal de comercialització vàlid?

• Breu resum de cada una de les parts del treball, seguint el guió


a) Loteria.- Historia i LAE
b) Sort.- Església de St. Feliu. Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
c) Lototurisme.- estendre's més en aquest punt i explicar com es contracten els hotels, excursions i si és factible econòmicament.


• Exposició de les conclusions


a) La importància del diàleg i la participació de tots els sectors implicats per analitzar, elaborar i proposar iniciatives per impulsar Sort i la seva zona d'influència en la nostra política d'empresa turística.
b) El compromís amb la sostenibilitat
c) Turisme de qualitat donada per la qualitat del conjunt de serveis: del transport, dels allotjaments, de les ofertes complementàries, etc, i per suposat amb condicions de treball dignes i segures.
d) Turisme accessible per a tots.
e) Capacitació i formació de les persones ocupades en aquesta empresa.
f) El compromís ètic amb un mateix que consisteix en guanyar-se la vida sense fer cap mal a ningú. És una actitud que es basa en la voluntat. No té sentit esperar que a un li comprometin si ell no ho fa al mateix temps. El compromís amb un mateix hauria de ser el compromís més fort.


3. Acomiadament


• Agraïment per l’atenció prestada


Jo desitjo primer de tot agrair l'atenció prestada i també espero i es el meu desig que aquest TFC contribueixi, sens dubte, a conèixer millor la situació entre el món del turisme i de les loteries i a trobar nous camins a través del intercanvi d'experiències amb èxit. Vostès són partícips, però també artífexs d'aquest projecte que, en definitiva, és crear turisme en tots els seus vessants.
El repte i l'oportunitat en el camp del turisme són tan extraordinaris que, sens dubte, mereix la pena posar tot el nostre esforç, tota la nostra il•lusió i tota la nostra esperança per a aconseguir fer-los una realitat.


• Invitació a plantejar preguntes


I ara faig una invitació al saludable art de plantejar preguntes, a les que intentaré donar resposta.


• Repetició de l’agraïment


I després de tan interessants preguntes a les que espero haver pogut donar una resposta satisfactòria, els torno a repetir el meu agraïment per l'atenció prestada i desitjo que aquesta exposició hagi estat totalment del seu grat. GRACIES.

domingo, 25 de enero de 2009

The brave one

The first time I heard this song, it was when I was watching the movie "The Brave One".Sarah McLachlan-Answer:I will be the answer at the end of the light.

I will be the answer

At the end of the line

I will be there for you

Why take the time

In the burning of uncertainty

I will be your solid ground

I will hold the balance

If you can't look down

If it takes my whole life

I won't break, I won't bend

It will all be worth it

Worth it in the end

Because I can only tell

you that I know

That I need you in my life

When the stars have all gone out

You'll still be burning so bright

Cast me gently

Into morning

For the night has been unkind

Take me to a

Place so holy

That I can wash this from my mind

The memory of choosing not to fight

If it takes my whole life

I won't break, I won't bend

It will all be worth it

Worth it in the end

Because I can only tell

you that I know

That I need you in my life

When the stars have all gone out

You'll still be burning so bright

Cast me gently

Into morning

For the night has been unkind

sábado, 24 de enero de 2009

ROSES. Comercio y turismo, retos de futuroHoy hemos tenido en Roses la posibilidad de escuchar a un gran orador y profesor de un servidor en la FT de la UdG explicándonos y apuntándonos ciertas pautas en la consecución de soluciones a los problemas turísticos del municipio de Roses: el Sr. José Antonio DONAIRE.

Primeramente abrió la charla la alcaldesa de Roses, la Sra. Magda Casatmijana con la dolorosa constatación de que en el municipio ya hay 1200 parados y que a pesar de la ayuda al sector empresarial (plan E o plan renove) el camino es duro y se debería solucionar con la creación de un ente mixto (público y privado) en una palabra que definiría la panacea de la solución: PACTO

Posteriormente el Regidor de Turismo y Comercio, Sr. Gaspar Gallego introdujo al Sr. Donaire.

El Sr. Donaire dividió la conferencia en 2 aspectos muy importantes:

 1. Situación económica.- Qué no hace falta subrayar que es muy grave y que empeorará durante el 2009
 2. Estrategias.- que se clasificarían en 3 apartados:
 • Proteger a los sectores más débiles y desprotegidos con buenas coberturas sociales
 • Inversión en formación dado que hay una relación directa entre buena formación y empleo de calidad.
 • Políticas activas que se producen cuando los estados inyectan liquidez en el sector financiero y empresarial. Entre estas medidas se encuentra el plan E, mencionado anteriormente, en el que a grandes rasgos el estado concede hasta el 90% de la inversión de las empresas hoteleras con un tope de 1.000.000 de euros y hasta 7 años de carencia. Este plan permite liquidez a las empresas hoteleras.

Pensemos que la crisis tiene 3 factores indirectos que actúan en nuestro favor:

 • Retracción de la distancia.- Y el caso más claro es el mercado francés. Últimamente se está consolidando un acercamiento a las destinaciones más próximas
 • El mercado laboral es más cualificado al poder las empresas disponer de él más fácilmente debido a la crisis.
 • Coste de oportunidad.- Dado que la construcción es la que más daño hacía al turismo y está recibiendo el golpe implacable de la crisis.

¿Qué estrategias inmediatas deberíamos tener en cuenta? Las 5 estrategias primordiales son, y por este orden, las siguientes:

 1. PACTO.- Es la clave del éxito. Sin definir ese pacto, las ciudades turísticas no funcionan. Un trabajo en equipo y una gran coordinación son necesarias. El ejemplo más claro es el Pacto de Sevilla. No quedo sin mencionar la siguiente frase: El mejor pacto es en el que cada uno de los miembros sale enfadado.
 2. Diversidad.- Se ha de cambiar el sistemas "slow leisure" por el "fast leisure" dado que los turistas cada vez más utilizan "short breaks" y se necesita de un amplísimo programa de actividades.
 3. Innovación.- Un ejemplo de innovación es el sistema QR y la creación de una MARCA.
 4. Enlaces.- Hacer del municipio una red de "links" a otras zonas. Nos citó el ejemplo de "Tossa de Mar-Andorra". ¿Os imagináis 3 días en Tossa y 3 en Andorra?... ¿A qué es guay?
 5. Y por supuesto, pero en último lugar, el precio: "money for value"

Para finalizar, el Sr. Donaire nos hizo un breve comentario sobre el comercio. Nos explicó la diferencia entre ciudad con comercios y ciudad comercial. El comercio se ha de integrar en el mercado de la ciudad dentro de una atmósfera urbana y con una estructura comercial basada en la especialización.

A continuación hubo el turno de preguntas que fue, a mi parecer, demasiado corto. Muchas cosas se quedaron sin poder ser preguntadas dado que el tiempo voló inexorablemente, como suele pasar en todas las charlas del Sr. Donaire. Como siempre, ha sido un placer escucharlo
.

Para ver la charla completa pueden seguir el siguiente link:
http://www.fotocano.es/empordatv/index.php?option=com_content&view=article&id=895&Itemid=75

martes, 20 de enero de 2009

Barack Obama has been sworn in as the 44th US president.


My fellow citizens: I stand here today humbled by the task before us, grateful for the trust you have bestowed, mindful of the sacrifices borne by our ancestors. I thank President Bush for his service to our nation, as well as the generosity and co-operation he has shown throughout this transition. Forty-four Americans have now taken the presidential oath. The words have been spoken during rising tides of prosperity and the still waters of peace. Yet, every so often the oath is taken amidst gathering clouds and raging storms. At these moments, America has carried on not simply because of the skill or vision of those in high office, but because we, the people, have remained faithful to the ideals of our forbearers, and true to our founding documents. So it has been. So it must be with this generation of Americans. Serious challenges That we are in the midst of crisis is now well understood. Our nation is at war, against a far-reaching network of violence and hatred. Our economy is badly weakened, a consequence of greed and irresponsibility on the part of some, but also our collective failure to make hard choices and prepare the nation for a new age. Homes have been lost; jobs shed; businesses shuttered. Our health care is too costly; our schools fail too many; and each day brings further evidence that the ways we use energy strengthen our adversaries and threaten our planet. These are the indicators of crisis, subject to data and statistics. Less measurable but no less profound is a sapping of confidence across our land - a nagging fear that America's decline is inevitable, and that the next generation must lower its sights. Today I say to you that the challenges we face are real. They are serious and they are many. They will not be met easily or in a short span of time. But know this, America - they will be met. On this day, we gather because we have chosen hope over fear, unity of purpose over conflict and discord. On this day, we come to proclaim an end to the petty grievances and false promises, the recriminations and worn out dogmas, that for far too long have strangled our politics. Nation of 'risk-takers' We remain a young nation, but in the words of scripture, the time has come to set aside childish things. The time has come to reaffirm our enduring spirit; to choose our better history; to carry forward that precious gift, that noble idea, passed on from generation to generation: the God-given promise that all are equal, all are free, and all deserve a chance to pursue their full measure of happiness. In reaffirming the greatness of our nation, we understand that greatness is never a given. It must be earned. Our journey has never been one of short-cuts or settling for less. It has not been the path for the faint-hearted - for those who prefer leisure over work, or seek only the pleasures of riches and fame. Rather, it has been the risk-takers, the doers, the makers of things - some celebrated but more often men and women obscure in their labour, who have carried us up the long, rugged path towards prosperity and freedom. For us, they packed up their few worldly possessions and travelled across oceans in search of a new life. For us, they toiled in sweatshops and settled the West; endured the lash of the whip and ploughed the hard earth. For us, they fought and died, in places like Concord and Gettysburg; Normandy and Khe Sahn. 'Remaking America' Time and again these men and women struggled and sacrificed and worked till their hands were raw so that we might live a better life. They saw America as bigger than the sum of our individual ambitions; greater than all the differences of birth or wealth or faction. This is the journey we continue today. We remain the most prosperous, powerful nation on earth. Our workers are no less productive than when this crisis began. Our minds are no less inventive, our goods and services no less needed than they were last week or last month or last year. Our capacity remains undiminished. But our time of standing pat, of protecting narrow interests and putting off unpleasant decisions - that time has surely passed. Starting today, we must pick ourselves up, dust ourselves off, and begin again the work of remaking America. For everywhere we look, there is work to be done. The state of the economy calls for action, bold and swift, and we will act - not only to create new jobs, but to lay a new foundation for growth. We will build the roads and bridges, the electric grids and digital lines that feed our commerce and bind us together. We will restore science to its rightful place, and wield technology's wonders to raise health care's quality and lower its cost. We will harness the sun and the winds and the soil to fuel our cars and run our factories. And we will transform our schools and colleges and universities to meet the demands of a new age. All this we can do. All this we will do. Restoring trust Now, there are some who question the scale of our ambitions - who suggest that our system cannot tolerate too many big plans. Their memories are short. For they have forgotten what this country has already done; what free men and women can achieve when imagination is joined to common purpose, and necessity to courage. What the cynics fail to understand is that the ground has shifted beneath them - that the stale political arguments that have consumed us for so long no longer apply. The question we ask today is not whether our government is too big or too small, but whether it works - whether it helps families find jobs at a decent wage, care they can afford, a retirement that is dignified. Where the answer is yes, we intend to move forward. Where the answer is no, programs will end. And those of us who manage the public's dollars will be held to account - to spend wisely, reform bad habits, and do our business in the light of day - because only then can we restore the vital trust between a people and their government. Nor is the question before us whether the market is a force for good or ill. Its power to generate wealth and expand freedom is unmatched, but this crisis has reminded us that without a watchful eye, the market can spin out of control - that a nation cannot prosper long when it favours only the prosperous. The success of our economy has always depended not just on the size of our gross domestic product, but on the reach of our prosperity; on the ability to extend opportunity to every willing heart - not out of charity, but because it is the surest route to our common good. 'Ready to lead' As for our common defence, we reject as false the choice between our safety and our ideals. Our founding fathers, faced with perils we can scarcely imagine, drafted a charter to assure the rule of law and the rights of man, a charter expanded by the blood of generations. Those ideals still light the world, and we will not give them up for expedience's sake. And so to all other peoples and governments who are watching today, from the grandest capitals to the small village where my father was born: know that America is a friend of each nation and every man, woman, and child who seeks a future of peace and dignity, and we are ready to lead once more. Recall that earlier generations faced down fascism and communism not just with missiles and tanks, but with the sturdy alliances and enduring convictions. They understood that our power alone cannot protect us, nor does it entitle us to do as we please. Instead, they knew that our power grows through its prudent use; our security emanates from the justness of our cause, the force of our example, the tempering qualities of humility and restraint. We are the keepers of this legacy. Guided by these principles once more, we can meet those new threats that demand even greater effort - even greater cooperation and understanding between nations. We will begin to responsibly leave Iraq to its people, and forge a hard-earned peace in Afghanistan. With old friends and former foes, we will work tirelessly to lessen the nuclear threat, and roll back the spectre of a warming planet. We will not apologize for our way of life, nor will we waver in its defence, and for those who seek to advance their aims by inducing terror and slaughtering innocents, we say to you now that our spirit is stronger and cannot be broken; you cannot outlast us, and we will defeat you. 'Era of peace' For we know that our patchwork heritage is a strength, not a weakness. We are a nation of Christians and Muslims, Jews and Hindus - and non-believers. We are shaped by every language and culture, drawn from every end of this earth; and because we have tasted the bitter swill of civil war and segregation, and emerged from that dark chapter stronger and more united, we cannot help but believe that the old hatreds shall someday pass; that the lines of tribe shall soon dissolve; that as the world grows smaller, our common humanity shall reveal itself; and that America must play its role in ushering in a new era of peace. To the Muslim world, we seek a new way forward, based on mutual interest and mutual respect. To those leaders around the globe who seek to sow conflict, or blame their society's ills on the West - know that your people will judge you on what you can build, not what you destroy. To those who cling to power through corruption and deceit and the silencing of dissent, know that you are on the wrong side of history; but that we will extend a hand if you are willing to unclench your fist. To the people of poor nations, we pledge to work alongside you to make your farms flourish and let clean waters flow; to nourish starved bodies and feed hungry minds. And to those nations like ours that enjoy relative plenty, we say we can no longer afford indifference to suffering outside our borders; nor can we consume the world's resources without regard to effect. For the world has changed, and we must change with it. 'Duties' As we consider the road that unfolds before us, we remember with humble gratitude those brave Americans who, at this very hour, patrol far-off deserts and distant mountains. They have something to tell us, just as the fallen heroes who lie in Arlington whisper through the ages. We honour them not only because they are guardians of our liberty, but because they embody the spirit of service; a willingness to find meaning in something greater than themselves. And yet, at this moment - a moment that will define a generation - it is precisely this spirit that must inhabit us all. For as much as government can do and must do, it is ultimately the faith and determination of the American people upon which this nation relies. It is the kindness to take in a stranger when the levees break, the selflessness of workers who would rather cut their hours than see a friend lose their job which sees us through our darkest hours. It is the firefighter's courage to storm a stairway filled with smoke, but also a parent's willingness to nurture a child, that finally decides our fate. Our challenges may be new. The instruments with which we meet them may be new. But those values upon which our success depends - honesty and hard work, courage and fair play, tolerance and curiosity, loyalty and patriotism - these things are old. These things are true. They have been the quiet force of progress throughout our history. What is demanded then is a return to these truths. What is required of us now is a new era of responsibility - a recognition, on the part of every American, that we have duties to ourselves, our nation, and the world, duties that we do not grudgingly accept but rather seize gladly, firm in the knowledge that there is nothing so satisfying to the spirit, so defining of our character, than giving our all to a difficult task. 'Gift of freedom' This is the price and the promise of citizenship. This is the source of our confidence - the knowledge that God calls on us to shape an uncertain destiny. This is the meaning of our liberty and our creed - why men and women and children of every race and every faith can join in celebration across this magnificent mall, and why a man whose father less than 60 years ago might not have been served at a local restaurant can now stand before you to take a most sacred oath. So let us mark this day with remembrance, of who we are and how far we have travelled. In the year of America's birth, in the coldest of months, a small band of patriots huddled by dying campfires on the shores of an icy river. The capital was abandoned. The enemy was advancing. The snow was stained with blood. At a moment when the outcome of our revolution was most in doubt, the father of our nation ordered these words be read to the people: "Let it be told to the future world...that in the depth of winter, when nothing but hope and virtue could survive...that the city and the country, alarmed at one common danger, came forth to meet [it]." America. In the face of our common dangers, in this winter of our hardship, let us remember these timeless words. With hope and virtue, let us brave once more the icy currents, and endure what storms may come. Let it be said by our children's children that when we were tested we refused to let this journey end, that we did not turn back nor did we falter; and with eyes fixed on the horizon and God's grace upon us, we carried forth that great gift of freedom and delivered it safely to future generations. Thank you. God bless you. And God bless the United States of America.

Font: http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/americas/obama_inauguration/7840646.stm

lunes, 19 de enero de 2009

MelancolíaLlevamos ya unos cuantos días del año y me falta la melancolía y por ello la inspiración.


Entre la búsqueda de trabajo que cada vez veo más negro,los pormenores del acercamiento a la defensa del TFC (trabajo fin de carrera) en la Uni y la preparación del examen de guías están haciendo mella en mí.

¿Es pereza? cuánto menos hago, menos ganas tengo....

Hasta otra.....

miércoles, 7 de enero de 2009

Ireland


Ireland certainly means, the "Emerald Isle" and it's green, with expanses of fields and hills, lush vegetation and colourful gardens. Irish weather is very changeable, even in summer, which has a nice countryside, and many Irish legends with rainbows, many Leprechauns and Celtic traditions. The Irish or Gaelic word for Ireland is Éire. It gained its independence in 1922. The Irish flag has three vertical stripes in green, white and orange. The green represents the older Gaelic people, the orange represents the Protestants (under William of Orange) and the white represents the peace between the two groups. It has 32 counties. The largest county is Cork and the smallest one is Louth. It has 4 provinces: Connaught, Ulster, Munster and Leinster. Saint Patrick's Day (March 17th) is the national holiday of Ireland.
Ireland is frequently acknowledged as a successfully branded and marketed tourism destination. Tourism Ireland markets the island of Ireland in over 20 markets across the world with TV Advertising (Tourism Ireland advertised with TV €50 million in three-year), Print Advertising (T.I. invests €24M in key markets in 2008), Radio Advertising (T.I. invite industry partners to work with them), Promotions (T.I. participates in over 180 trade and consumer promotions), Direct Marketing (T. I. invites industry suppliers to partner with them in a variety of Direct Marketing campaign), Publicity and e-Marketing (T.I. in conjunction with Fáilte Ireland and the Northern Ireland Tourist Board, operates an extensive publicity program in all of the overseas markets).
France is the fourth largest market for visitors to the island of Ireland. The average spend per trip in 2006 was €570/£393. October to December is the most popular period (41%) for short breaks (1-3 nights). Over a quarter of long holidays are taken in August. Air travel continues to grow and in 2006 it was the mode of transport used by 78% of French holidaymakers to the island. The Paris region generates over a third of all visits to the island. Over the past 6 years the island of Ireland has seen an increase in the number of French who come to the island to visit their friends and relatives. The West is the most popular area for French holidaymakers, and in 2006 57% of French holidaymakers overnighted there. Dublin is a very close second with 56% spending at least a night there. 2006 saw French holidaymakers touring more. In common with other European markets, the island of Ireland attracts a younger holidaymaker from France. In 2006 42% were under 34 years of age compared to just 36% of all holidaymakers on the island.

http://www.discoverireland.com/int

In my opinion I like this website very much. In addition, this page has 17,333 visits per day, which indicates that it is a very frequently accessed page. This website is useful to visit Ireland and experience the magic of the Emerald Isle on a journey that will take us through the most beautiful of Ireland’s soft green countryside. This website also won the Tourism Technology Award for making best use of leading edge technology in the travel and tourism sector, which features information mined from a database of over 30,000 tourism products including accommodation, festivals, attractions and events. Information is updated on a daily basis making it the most dynamic and comprehensive all-island tourism database ever for overseas tourists.
Discoverireland.com exemplifies best practice in design, technology and delivery of internet technology.

martes, 6 de enero de 2009

Fin de fiestas


Al fin se han terminado estas fiestas. Cuánta verdad hay en eso de que cuándo las personas se juntan por Navidad acaban por enfadarse.
El viejo año ha concluido mal y el nuevo año no ha empezado mejor.
Espero que como dice el proverbio alemán "Ende gut, alles gut" (lo que termina bien, está bien).
De todas formas, no ha sido ni por asomo lo que me esperaba o nos esperábamos. ¡Qué pena! A esperar otro año para pasarlo diferente

jueves, 1 de enero de 2009


Ambientada en el norte de Australia antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, la película se centra en una aristócrata inglesa que hereda un enorme rancho. La mujer formará equipo con un ganadero para conducir 2000 cabezas de ganado a través de la isla, enfrentándose, entre otros acontecimientos, al bombardeo de los japoneses, que vienen de atacar Pearl Harbor.