ROSESGUIDE

ROSESGUIDE
MI WEB

sábado, 16 de abril de 2011

Infidelitat

Tots sabem que la infidelitat és la falta a un compromís i es considera, en general, una traïció; però cal fer matisacions: Que tipus de compromís?, és sempre una traïció?. Aquest compromís sembla que va implícit en la majoria de les relacions de parella; però es pot considerar des de diversos aspectes, com el merament sexual, l'afectiu o el purament il·lusori. Haurà qui entenguin que les tres situacions constituïxen infidelitat, qui pensin que només les dues primeres i qui únicament doni importància a una d'elles.
Crec que generalment les dones prenen com a tal sempre al sexual, perquè no separen el sexe de l'afecte, creença que els homes semblen no compartir moltes vegades, ja que diuen poder separar-los completament. Per descomptat, no totes coincideixen en això; em refereixo a la majoria.
L'afecte o amor cap a altra persona, la complicitat, prescindint del sexe, com en els casos de relacions a distància és -al meu entendre- una forma d'infidelitat potser més perillosa per a la parella, perquè ja estan en joc els sentiments i denoten la falta d'amor cap a l'altre component de la mateixa, encara que pugui subsistir l'afecte. Aquí podríem enquadrar, potser, les relacions virtuals quan les dues persones no es coneixen més que a través d'un ordinador. O aquestes relacions són no més que una il·lusió?
Il·lusió també és una fantasia, que no té aspecte de realitat: la imaginació. El cibersexe, per exemple, pot tenir cabuda aquí?
Quant a la traïció, sembla que existeix si s'oculta a la parella l'altra relació; però hi ha qui l'hi diuen, pocs, i alguna vegada és en certa manera permesa o presa amb resignació per temor a no perdre definitivament a qui s'estima. És traïció igualment i infidelitat, encara que sigui confessada?
Per altra banda, està el tema de la víctima i el culpable. En principi, culpable és l'infidel i víctima, la persona traïda; però podem anar més enllà i pensar en les causes de la infidelitat: falta d'atencions, rutina, desencantament… Per descomptat que la teoria tots la coneixem: separació. Però quins són els motius que existeixen perquè no es doni aquest pas?: fills, família, por, xantatge emocional, no voler fer sofrir, etc..
És difícil jutjar moralment a una persona.

No hay comentarios: