ROSESGUIDE

ROSESGUIDE
MI WEB

miércoles, 28 de enero de 2009

TFC. Estructura de l'exposició


1. Obertura


• Salutació al auditori


Moltes gràcies Doctors per les seves amables paraules de presentació i bon dia a tots Senyores i Senyors.
Després d'haver escoltat la bona defensa del treball del meu predecessor, crec que el llistó ha quedat molt alt.


• Presentació d’un mateix


Pels que no em coneguin, dir-los que em dic Juan XXXXXX XXXXXX i sóc possiblement un dels alumnes de més edat que hagi tingut la Facultat de Turisme fins al moment. Segur almenys que des que és Facultat de Turisme.

He passat aquí tres anys amb un envejable entusiasme i crec que va arribar el moment de celebrar aquests anys passats al costat de tantes persones, rostres, ensenyaments i situacions.


2. Cos de l’exposició


• Indicació del tema de l’exposició i breu resum del contingut de la mateixa.


Vull aprofitar l'oportunitat que em brinda la defensa del TFC per a dir-los que estic aquí aquest matí amb una ferma convicció, la d'intentar defensar el paper que tenen les loteries en el món del turisme i el seu aprofitament en el descobriment i creació de negoci i les oportunitats que a nivell personal o d'empresa es poden obrir en aquest camp.

Com els membres del tribunal i el meu tutor ja ho coneixen, desitjo fer-los partícips del títol del contingut del meu TFC a la resta dels presents en aquesta sala. El títol és el següent:

“El producte LOTERIA permet fixar uns objectius de comercialització de serveis i enriquiment per al poble i la seva zona de influencia? El cas de SORT”
a) És un treball pràctic i obert
b) El món de les loteries i del turisme


• Motius pels que s’ha elegit el tema.


Una vegada... passant a 40 quilòmetres de Sort de camí a Andorra, la meva dona em va plantejar la següent pregunta: Creus que val la pena anar a visitar aquest poble que surt tant en la TV per això de la loteria?


• Metodologia utilitzada


a) Lectures
b) Enquestes
c) Entrevistes
d) Fotos
e) Viatge a Sort


• Explicació de l’estructura de l’informe.


a) Es poden utilitzar les loteries:
• com atracció per als visitants?
• com relació causa - efecte en el màrqueting?
• com contractes publicitaris entre les parts?
• com una part del turisme electrònic?
• com destinacions turístiques?
b) La recollida presencial de la loteria te incidència en l’ enriquiment del territori?
c) Lototurismo esdevé un canal de comercialització vàlid?

• Breu resum de cada una de les parts del treball, seguint el guió


a) Loteria.- Historia i LAE
b) Sort.- Església de St. Feliu. Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
c) Lototurisme.- estendre's més en aquest punt i explicar com es contracten els hotels, excursions i si és factible econòmicament.


• Exposició de les conclusions


a) La importància del diàleg i la participació de tots els sectors implicats per analitzar, elaborar i proposar iniciatives per impulsar Sort i la seva zona d'influència en la nostra política d'empresa turística.
b) El compromís amb la sostenibilitat
c) Turisme de qualitat donada per la qualitat del conjunt de serveis: del transport, dels allotjaments, de les ofertes complementàries, etc, i per suposat amb condicions de treball dignes i segures.
d) Turisme accessible per a tots.
e) Capacitació i formació de les persones ocupades en aquesta empresa.
f) El compromís ètic amb un mateix que consisteix en guanyar-se la vida sense fer cap mal a ningú. És una actitud que es basa en la voluntat. No té sentit esperar que a un li comprometin si ell no ho fa al mateix temps. El compromís amb un mateix hauria de ser el compromís més fort.


3. Acomiadament


• Agraïment per l’atenció prestada


Jo desitjo primer de tot agrair l'atenció prestada i també espero i es el meu desig que aquest TFC contribueixi, sens dubte, a conèixer millor la situació entre el món del turisme i de les loteries i a trobar nous camins a través del intercanvi d'experiències amb èxit. Vostès són partícips, però també artífexs d'aquest projecte que, en definitiva, és crear turisme en tots els seus vessants.
El repte i l'oportunitat en el camp del turisme són tan extraordinaris que, sens dubte, mereix la pena posar tot el nostre esforç, tota la nostra il•lusió i tota la nostra esperança per a aconseguir fer-los una realitat.


• Invitació a plantejar preguntes


I ara faig una invitació al saludable art de plantejar preguntes, a les que intentaré donar resposta.


• Repetició de l’agraïment


I després de tan interessants preguntes a les que espero haver pogut donar una resposta satisfactòria, els torno a repetir el meu agraïment per l'atenció prestada i desitjo que aquesta exposició hagi estat totalment del seu grat. GRACIES.

1 comentario:

Anónimo dijo...

POR QUÉ LO HAS HECHO EN CATALAN?.
YA TE HAN DOMESTICADO ESOS INTEGRISTAS SEPARATISTAS?