ROSESGUIDE

ROSESGUIDE
MI WEB

martes, 10 de julio de 2007

Turisme com art

Espanya és el segon país a nivell mundial, tant en arribada de turistes estrangers com en ingressos per turisme.

La indústria turística espanyola és especialment important, i Espanya és una de les destinacions turístiques més populars en el món. El clima i la bellesa natural de la costa espanyola han contribuït a una indústria turística dinàmica, centrada particularment en la costa mediterrània i en les illes.
Espanya és al costat de França i EEUU, la principal destinació de turisme vacacional.
El 79% del total de turistes que van venir a Espanya van venir per oci i vacances, Representen la major part de la despesa turística, un 80% del total del període amb 37.202 milions d'euros.
Les empreses espanyoles en el sector turístic són pioneres en l'ús de noves tecnologies, processos, serveis,… Així també el llegat dels anys li ha permès generar una indústria d'empreses fortes, protegides en molts casos per mercats de valors, amb un servei d'alta qualitat i de "knowhow" (savoir faire) exportable.
L'ús de noves tecnologies en relació amb el turisme cada vegada adquireix un major pes, situació que destaca especialment en el cas de l'organització del viatge, és a dir , la contractació o no d'un paquet turístic.
Des de sempre han existit individus convençuts que per a ser feliços basta reunir el plaer, el poder, la fama i la riquesa i que l'única cosa que s'ha d'aprendre, no és tant l'art de viure, com la manera d'obtenir bastant èxit per a adquirir els mitjans de viure bé. Però totes les cultures han tingut mestres de vida i mestres de pensament, qui han proclamat que viure bé és un art que s'aprèn i que per a aprendre aquest art fa falta fatiga, dedicació, comprensió i paciència. Viure constituïx una activitat que ens permet créixer i ésser en un nivell psíquic. Tot l'oposat al "facilisme" que es pregona en l'actualitat.
Tenim l'art per a establir relacions entre pensament i cultura, entre microcosmos i macrocosmos. L'art posseïx una realitat. A través de l'art ens comuniquem amb el món, perquè l'art forma part del món.
Tenim l'art per a seguir pensant, interpretant i parlant. Mitjançant l'art escrivim, manifestem una veritat.
Tenim l'art, ha expressat Nietzsche per a no morir a causa de la veritat.
L'art inaugura un pensament nou.
L'art com la naturalesa constituïx un teixit de paraules i de marques, de relats i formes. L'art és capaç de reunir la vista, l'oïda, l'olfacte, el gust i el tacte.
Els creadors asseguren la funció inversa del llenguatge, és a dir, l'al·legoria.
L'eix del saber, expressa Foucault, no consisteix a veure ni demostrar, sinó a interpretar. Defenso l'art, perquè és un fill aliè que neix en el silenci, un fruit serè de l'amor, de la història i del talent, un pont cap a altres latituds, que recrea i engrandeix l'esperit.
Espanya té aquest art, l´art de viure. Visquem-lo!


No hay comentarios: