ROSESGUIDE

ROSESGUIDE
MI WEB

jueves, 19 de julio de 2007

La causa de la llibertat es converteix en una burla si el preu a pagar és la destrucció de qui haurien de gaudir la llibertat.

Les normes ètiques distingeixen diferents tipus d'accions i relacions entre éssers humans.
Tota acció humana és un esdeveniment causat per les conseqüències directes del qual poden afectar al propi actor i a les seves possessions, i a altres persones i les seves possessions.
Les normes ètiques pretenen evitar els successos nocius i permetre els successos beneficiosos, tenint en compte que els éssers humans valoren de forma subjectiva, positiva o negativament, els fets que els afecten.
Una mateixa acció pot tenir múltiples efectes sobre diversos individus i ser valorada de múltiples formes per les persones que es consideren afectades. No existeixen el bé i el mal objectius o absoluts, i aquells que pretenen el contrari simplement imposen valoracions arbitràries a tots els altres.

No hay comentarios: