ROSESGUIDE

ROSESGUIDE
MI WEB

jueves, 28 de junio de 2007

Immigració magrebina.

La meitat dels immigrants marroquins estan en l'atur. Hi ha zones senceres de la nostra geografia en les quals absolutament tots els treballadors marroquins viuen de la caritat de les institucions i han estat substituïts per treballadors arribats de l'Europa de l'Est. Aquests no podran, mai, presentar un contracte de treball. Es produeïx la paradoxa que, cada vegada hi ha més immigrants marroquins en el nostre país i cada vegada el percentatge de desocupats entre aquesta comunitat és major. Quan havia escassesa d'immigració, els patrons tendien a contractar a marroquins. Després dels atemptats del 11-M, però, sobretot, després dels problemes que implica la contractació d'immigrants magrebins (absentisme laboral, baix rendiment, dolentes relacions amb altres treballadors, tradicions antropològiques incompatibles amb altres col·lectius obrers europeus, simulació de malalties, exigències desmesurades, etc.) i el coneixement de les quals ha passat de boca a boca en comarques senceres, els patrons prefereixen qualsevol altra nacionalitat, especialment europeus orientals. La majoria d'aquests magrebins manquen de qualsevol qualificació professional i, d'altra banda, estan acompanyats de famílies nombroses.


El govern ZP està inhabilitat per definició, falta de vísceres i debilitat estructural, per a afrontar el problema de la immigració utilitzant les armes que té al seu abast. I no ho fa per que és incapaç –freqüentment la debilitat indica també un baix nivell d'utilització de neurones- de tenir les idees clares sobre la naturalesa del problema. Criat en “el papers per a tots” i en “cap ésser humà és il·legal”, el somriure de ZP és eloqüent del que duu dintre: gens, el buit més absolut, buit d'idees, buit de percepcions de la realitat, buit d'anàlisi política.

ZP mai entendrà el que és Europa i el que és la cultura europea. No diguem, el que és l'islam. La surrealista proposta del “diàleg de civilitzacions” és eloqüent del “pensament feble” de ZP, un "boy-scout" ficat a president gràcies a unes bombes.

No hay comentarios: