ROSESGUIDE

ROSESGUIDE
MI WEB

sábado, 24 de marzo de 2007

Ciutats sostenibles


La manca de tradició i poca experiència històrica de viure en democràcia ens ha dut a reduir l’incipient sistema democràtic actual al fet de votar uns partits polítics, perquè prenguin les decisions en nom de tots. Una democràcia madura ha d’oferir a la població un paper significatiu en l’administració dels afers públics. Aquesta possibilitat de participació real comporta, almenys, tres funcions complementàries.
Debatre públicament: els ciutadans han de tenir l’oportunitat real de plantejar temes i problemes que cal resoldre, d’opinar sobre els mateixos i contrastar les diverses posicions, així com de proposar solucions i formes de col·laborar en la seva aplicació.
Decidir col·lectivament: els ciutadans han de poder decidir, directament i/o a través de mecanismes de representació, quines són les prioritats i quines les propostes més adequades per resoldre-les.
Controlar i executar les decisions preses: els ciutadans, han de poder dur a terme i controlar les decisions que col·lectivament s’han pres.
La nostra democràcia ha arbitrat mecanismes —millorables— per decidir col·lectivament i per executar i controlar les decisions preses. Però ens manca crear les condicions per a la primera i més fonamental funció: el debat públic. No estem parlant dels debats - espectacle que organitzen els mitjans de comunicació (ja sigui entre representants de les élites polítiques i econòmiques, o bé els programes televisius de polèmica popular).
El sistema democràtic ha d’afavorir aquest debat tal com afavoreix la celebració d’eleccions o el funcionament de les institucions polítiques:
Ens hem preguntat quants recursos dediquen els partits i les administracions públiques a suscitar la participació, a facilitar el debat ciutadà sobre els objectius de la societat, sobre els canvis en els estils de vida ecològicament no sostenibles, sobre l’elaboració de noves propostes?
Aquesta primera funció de "debatre públicament" és un immens camp de participació fonamental, imprescindible i no té perquè afectar els canals de representació democràtica i electoral formal. No es tracta de substituir, sinó de reforçar la democràcia des de la base.
Aquells equips de govern o candidatures que vulguin, també poden anar més enllà i introduir sistemes de participació ciutadana més formal, que complementin i modifiquin els actuals, donant pas a la segona funció d’un autèntic sistema democràtic: la "decisió col·lectiva".
Universitat de Barcelona. http://www.ub.edu/

No hay comentarios: